K77.8 Zaburzenia wątroby w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Liver disorders in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Ziarniniaki wątrobowe w przebiegu:
  EN: Hepatic granulomas in:
  • berylozy (J63.2†)
   EN: berylliosis (J63.2+)
  • sarkoidozy (D86.8†)
   EN: sarcoidosis (D86.8+)
Powiązane kody: