H94 Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of ear in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: