H13.8 Inne zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of conjunctiva in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: