K23 Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of oesophagus in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: