N37 Zaburzenia cewki moczowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Urethral disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: