Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10

Polska wersja językowa klasyfikacji ICD-10.

Data udostępnienia: 1 kwietnia 2021, 08:45

Dane na dzień: 31 marca 2021

Warunki wykorzystywania:

Te dane mogą być ponownie wykorzystywane pod poniższymi warunkami:
  • Użytkownik powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego (dostawcy)
  • Użytkownik powinien poinformować o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych (gdy je jakkolwiek modyfikuje)

Rodzaj licencji: CC BY 4.0

Link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Poniżej przystępne podsumowanie licencji, które dostępne jest również pod linkiem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Wolno:

  • Dzielenie się - kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.
  • Adaptacje - remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa - Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Brak dodatkowych ograniczeń - Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Zródło danych: https://dane.gov.pl/pl/dataset/27,rejestr-systemow-kodowania/resource/29189/table

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD-9

ICD-9 PL (wersja 5.29)

Data udostępnienia: 25 marca 2016, 13:57

Dane na dzień: 25 marca 2016

Warunki wykorzystywania:

Te dane mogą być ponownie wykorzystywane bez ograniczeń.

Rodzaj licencji: CC0 1.0

Link do licencji: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.pl

Poniżej przystępne podsumowanie licencji, które dostępne jest również pod linkiem: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.pl

Brak praw autorskich.

Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata. Możesz zwielokrotniać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywać utwór, nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę.

Zródło danych: https://dane.gov.pl/pl/dataset/696,icd-9-pl/resource/10955/table

Rejestr Produktów Leczniczych

Warunki wykorzystywania:

Rodzaj licencji: CC BY 4.0

Link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl

Poniżej przystępne podsumowanie licencji, które dostępne jest również pod linkiem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Wolno:

Dzielenie się - kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie. Adaptacje - remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

Uznanie autorstwa - Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. Brak dodatkowych ograniczeń - Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Zródło danych: https://dane.gov.pl/pl/dataset/397,rejestr-produktow-leczniczych Zródło danych: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/registry/rpl