H13 Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of conjunctiva in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: