M63 Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of muscle in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: