L62 Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Nail disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: