L62.8 Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Nail disorders in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: