K77 Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Liver disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • K77.0 Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Liver disorders in infectious and parasitic diseases classified elsewhere
  • Zapalenie wątroby:
   EN: Hepatitis:
   • cytomegalowirusowe (B25.1†)
    EN: cytomegaloviral (B25.1+)
   • opryszczkowe [herpes simplex] (B00.8†)
    EN: herpesviral [herpes simplex] (B00.8+)
   • toksoplazmozowe (B58.1†)
    EN: toxoplasma (B58.1+)
  • Schistosomatoza wątrobowo-śledzionowa (B65.–†)
   EN: Hepatosplenic schistosomiasis (B65.-+)
  • Nadciśnienie wrotne w przebiegu schistosomatozy (B65.–†)
   EN: Portal hypertension in schistosomiasis (B65.-+)
  • Kiłowa choroba wątroby (A52.7†)
   EN: Syphilitic liver disease (A52.7+)
 • K77.8 Zaburzenia wątroby w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Liver disorders in other diseases classified elsewhere
  • Ziarniniaki wątrobowe w przebiegu:
   EN: Hepatic granulomas in:
   • berylozy (J63.2†)
    EN: berylliosis (J63.2+)
   • sarkoidozy (D86.8†)
    EN: sarcoidosis (D86.8+)
Powiązane kody: