M63.8 Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of muscle in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: