H36 Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Retinal disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: