H32.8 Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other chorioretinal disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: