K23.8 Zaburzenia przełyku w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Disorders of oesophagus in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: