N16.8 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Renal tubulo-interstitial disorders in other diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: