L45 Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Papulosquamous disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: