Powiązane kody:
 • L44.8 Inne określone choroby grudkowo-złuszczające
  EN: Other specified papulosquamous disorders
 • I73.0 Zespół Raynauda
  EN: Raynaud's syndrome
  • Choroba
   EN: Raynaud's disease
  • Zgorzel
   EN: Raynaud's gangrene
  • Objaw (wtórny)
   EN: Raynaud's phenomenon (secondary)
 • D57.1 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
  EN: Sickle-cell anaemia without crisis
  • Sierpowatokrwinkowość:
   EN: Sickle-cell:
   • niedokrwistość
    EN: anaemia
   • choroba
    EN: disease
   • zaburzenie
    EN: disorder
 • D59.1 Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
  EN: Other autoimmune haemolytic anaemias
  • Choroba hemolityczna autoimmunologiczna (z przeciwciałami typu zimnego) (z przeciwciałami typu ciepłego)
   EN: Autoimmune haemolytic disease (cold type)(warm type)
  • Przewlekła choroba zimnych aglutynin
   EN: Chronic cold haemagglutinin disease
  • Związana z zimnymi aglutyninami:
   EN: Cold agglutinin:
   • choroba
    EN: disease
   • hemoglobinuria
    EN: haemoglobinuria
  • Niedokrwistość hemolityczna:
   EN: Haemolytic anaemia:
   • typu zimnego (wtórna) (objawowa)
    EN: cold type (secondary)(symptomatic)
   • typu ciepłego (wtórna) (objawowa)
    EN: warm type (secondary)(symptomatic)
 • K22.7 Przełyk Barretta
  EN: Barrett's oesophagus
  • Choroba
   EN: Barrett's disease
  • Zespół
   EN: Barrett's syndrome
 • Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona
  EN: Congenital malformation of heart, unspecified
  • Wrodzona:
   EN: Congenital:
   • wada
    EN: anomaly
   • choroba
    EN: disease
 • T80.6 Inne reakcje na surowicę
  EN: Other serum reactions
  • Zatrucie surowicą
   EN: Intoxication by serum
  • Choroba białkowa
   EN: Protein sickness
  • Wysypka
   EN: Serum rash
  • Choroba
   EN: Serum sickness
  • Pokrzywka
   EN: Serum urticaria
 • E83.0 Zaburzenia przemian miedzi
  EN: Disorders of copper metabolism
  • Choroba Menkesa (włosy poskręcane) (włosy twarde)
   EN: Menkes' (kinky hair)(steely hair) disease
  • Choroba Wilsona
   EN: Wilson's disease
 • G20 Choroba Parkinsona
  EN: Parkinson's disease
  • Hemiparkinsonizm
   EN: Hemiparkinsonism
  • Drżączka porażenna
   EN: Paralysis agitans
  • Parkinsonism lub choroba Parkinsona:
   EN: Parkinsonism or Parkinson's disease:
   • BNO
    EN: NOS
   • idiopatyczna
    EN: idiopathic
   • pierwotna
    EN: primary
 • G23.0 Choroba Hellervordena-Spatza
  EN: Hallervorden-Spatz disease
  • Zwyrodnienie barwnikowe gałki bladej
   EN: Pigmentary pallidal degeneration