L14 Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Bullous disorders in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: