H58.1 Zaburzenia widzenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Visual disturbances in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: