H58 Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other disorders of eye and adnexa in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: