C69 Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka

EN: Malignant neoplasm of eye and adnexa
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: