T26.8 Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka

EN: Corrosion of other parts of eye and adnexa
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: