H57 Inne zaburzenia oka i przydatków oka

EN: Other disorders of eye and adnexa
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: