H57.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka

EN: Other specified disorders of eye and adnexa
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: