H59.9 Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone

EN: Postprocedural disorder of eye and adnexa, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: