T26.9 Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreślone

EN: Corrosion of eye and adnexa, part unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: