T26-T28 Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i narządów wewnętrznych

EN: Burns and corrosions confined to eye and internal organs
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: