T25 Oparzenie termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy

EN: Burn and corrosion of ankle and foot
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: