T29-T32 Oparzenia termiczne i chemiczne licznych i nieokreślonych okolic ciała

EN: Burns and corrosions of multiple and unspecified body regions
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: