S00-T98 Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

EN: Chapter XIX - Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
Podkategorie:
Powiązane kody: