T65 Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji

EN: Toxic effect of other and unspecified substances
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: