T98.1 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych

EN: Sequelae of other and unspecified effects of external causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Następstwa skutków sklasyfikowanych w kategoriach T66–T78
    EN: Sequelae of effects classifiable to T66-T78
Powiązane kody: