Y89.9 Następstwa nieokreślonej przyczyny zewnętrznej

EN: Sequelae of unspecified external cause
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: