T98 Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych

EN: Sequelae of other and unspecified effects of external causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: