T65.8 Toksyczne skutki działania innych określonych substancji

EN: Toxic effect of other specified substances
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: