T55 Toksyczne skutki działania mydeł i detergentów

EN: Toxic effect of soaps and detergents
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: