T69.8 Inne określone skutki działania obniżonej temperatury

EN: Other specified effects of reduced temperature
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: