T75 Skutki działania innych czynników zewnętrznych

EN: Effects of other external causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • T75.0 Skutki uderzenia pioruna
  EN: Effects of lightning
  • Wstrząs wskutek porażenia piorunem
   EN: Shock from lightning
  • Porażenie piorunem BNO
   EN: Struck by lightning NOS
 • T75.1 Tonięcie niezakończone zgonem
  EN: Drowning and nonfatal submersion
  • Topienie się
   EN: Immersion
  • Skurcz pływaka
   EN: Swimmer's cramp
 • T75.2 Skutki wibracji
  EN: Effects of vibration
  • Zespół młota pneumatycznego
   EN: Pneumatic hammer syndrome
  • Urazowy zespół naczyniowo-skurczowy
   EN: Traumatic vasospastic syndrome
  • Zawroty głowy wskutek działania infradźwięków
   EN: Vertigo from infrasound
 • T75.3 Choroba związana z ruchem
  EN: Motion sickness
  • Choroba:
   EN: Sickness:
   • lotnicza
    EN: Airsickness
   • morska
    EN: Seasickness
   • lokomocyjna
    EN: Travel sickness
 • T75.4 Skutki działania prądu elektrycznego
  EN: Effects of electric current
  • Porażenie prądem
   EN: Electrocution
  • Wstrząs wskutek działania prądu elektrycznego
   EN: Shock from electric current
 • T75.8 Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
  EN: Other specified effects of external causes
  • Skutki:
   EN: Effects of:
   • sił nieprawidłowej grawitacji [G]
    EN: abnormal gravitation [G] forces
   • przebywania w stanie nieważkości
    EN: weightlessness
Powiązane kody: