T66-T78 Inne i nieokreślone skutki działania czynników zewnętrznych

EN: Other and unspecified effects of external causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: