T71 Duszenie

EN: Asphyxiation
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Duszenie (przez zadzierzgnięcie)
  EN: Suffocation (by strangulation)
 • Niedobór tlenu spowodowany:
  EN: Systemic oxygen deficiency due to:
  • niską zawartością tlenu w otaczającym powietrzu
   EN: low oxygen content in ambient air
  • mechanicznym utrudnieniem oddychania
   EN: mechanical threat to breathing
Powiązane kody: