T75.8 Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

EN: Other specified effects of external causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Skutki:
  EN: Effects of:
  • sił nieprawidłowej grawitacji [G]
   EN: abnormal gravitation [G] forces
  • przebywania w stanie nieważkości
   EN: weightlessness
Powiązane kody: