S30-S39 Urazy brzucha, dolnej części grzbietu, kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

EN: Injuries to the abdomen, lower back, lumbar spine and pelvis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: