T26.4 Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreślone

EN: Burn of eye and adnexa, part unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: