H57.9 Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone

EN: Disorder of eye and adnexa, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: