H58.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other specified disorders of eye and adnexa in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Kiła oczna NGI:
  EN: Syphilitic oculopathy NEC:
  • wrodzona:
   EN: congenital:
   • wczesna (A50.0†)
    EN: early (A50.0+)
   • późna (A50.3†)
    EN: late (A50.3+)
  • wczesna (drugorzędowa) (A51.4†)
   EN: early (secondary) (A51.4+)
  • późna (A52.7†)
   EN: late (A52.7+)
Powiązane kody: