I98.8 Inne określone zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Other specified disorders of circulatory system in diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: