I95-I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

EN: Other and unspecified disorders of the circulatory system
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: