G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

EN: Other specified disorders of central nervous system
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: