B90.0 Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego

EN: Sequelae of central nervous system tuberculosis
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: